PREVETRÁVANÉ FASÁDY

Prevetrávané fasády alebo odvetrané fasády sú v poslednom období hitom mnohých budov a nie každý realizátor rozumie okrem montáže aj ich stavebno-fyzikálnym vlastnostiam. ALMON s.r.o. sa spolu s ALURYS s.r.o. opiera o bohaté skúsenosti pri návrhu technických riešení prevetrávaných fasád, ktoré naša konkurencia nie vždy zohľadňuje. Nebojte sa netradičných riešení a obráťte sa na nás, vždy nájdeme spôsob ako veci zrealizovať. Pred začiatkom stavby robíme zámer, návrh detailov, statický návrh, konzultáciu s architektom, či projektantom stavby, ostatnými súvisiacimi dodávateľmi a po odsúhlasení nasleduje realizácia. Ponúkame Vám 3 druhy prevetrávaných fasád.

KOMPOZITNÉ

CEMENTOVÉ

SKLENENÉ

Názov prevetrávaná fasáda alebo odvetraná fasáda je odvodený od vzduchovej medzery medzi tepelnou izoláciou a vonkajšou vrstvou, ktorá sa spravidla pohybuje v rozmedzí od 40-60mm. Prevetrávaná fasáda je z pohľadu na budovu tvorená obkladovým plášťom a medzerami medzi jednotlivými doskami, ktoré sú spravidla 8-12mm, ktorými vzduch cirkuluje.

OPIERAME SA
o bohaté
SKÚSENOSTI

Navrhujeme a realizujeme nasledovné:

KOMPOZITNÉ FASÁDY

PREVETRÁVANÁ FASÁDA

text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne

CEMENTOVLÁKNITÉ FASÁDY

PREVETRÁVANÁ FASÁDA

text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne

SKLENENÉ FASÁDY

PREVETRÁVANÁ FASÁDA

text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne text doplname postupne