Oblúková sklo hliníková fasáda MTS

Počas piatich mesiacov sme navrli, vyrobili a postavili novú výrobnú halu a administratívnu budovu. Presnejšie jej presklenné časti.

hliníková fasáda