PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Sme odhodlaní stať sa lídrom v navrhovaní a realizovaní takých konštrukcií, kde ostatní povedia, "nie, nejde to". Predurčuje nás k tomu dlhoročná prax v konštruovaní tých najzložitejších a pritom najkrajších častí stavieb. Od roku 2004 sa venujeme realizačným návrhom sklo-hliníkových fasádnych konštrukcií, v tej dobe ešte ako živnostníci a študenti. Po skončení vysokej školy (2007), sme už ako stavební inžinieri pokračovali v tom v čom sme našli najväčší zmysel, v oblasti stavebníctva. Zmysel v konštruovaní sklo-hliníkových, oceľových, nerezových a kompozitných konštrukcií.

Teraz po mnohoročných skúsenostiach sa stávame vyhľadávaný pre naše technické zručnosti, znalosti v moderných materiáloch, výrobných možnostiach a celým radom iných predností v tejto oblasti. Nevieme presne definovať limity a hranice našich možností, no veríme že ich nikdy nenájdeme. Preto ak Váš stavebný problém nevyriešil žiadny dodávateľský katalóg, ani stavebná príručka či odborník na Vašu problematiku, skúste sa obrátiť na nás a uvidíme čo sa s tým dá urobiť!

ZAČÍNAME
už od
NÁVRHU

Navrhujeme a projektujeme nasledovné:

PROJEKT OKIEN FASÁD SVETLÍKOV

ALMON

Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí. Pripravíme pre Vás projekt okien a dverí.

ŠTÚDIA ZIMNEJ ZÁHRADY

ALMON

Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrady. Pripravíme pre Vás štúdiu zimnej záhrad

PROJEKT ZIMNEJ ZÁHRADY

ALMON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.